Shared living

Delen biedt kansen voor nieuwe woonvormen; het verbindt mensen en spaart het milieu. Het delen van auto’s en het delen van tuinen is al gemeengoed geworden en komt terug in veel van onze projecten.

Ons project Healthy urban living, 130 Middenhuur appartementen in Leidsche Rijn gaat een stap verder met onder andere een gedeelde binnenhof, crèche, fiets-repair shop en werkplaats voor de huurders.

Wij denken dat er meer mogelijk is als we nog een stap verder zetten. Ons initiatiefproject ZOLDERTUIN laat zien wat er mogelijk is als we ook onze zolders (met werk -en logeerplek) delen en is een mooie illustratie van wat wij zien als een woonvorm voor de toekomt.

02

Compacter wonen met meer gedeelde voorzieningen is een richting die wij steeds belangrijker zien worden in woningbouw. Ons initiatiefproject Zoldertuin verbeeldt deze utopie.

i5 02

Dit selectie-ontwerp geeft vorm aan een nieuwe woonwereld voor de midden-huurders met veel gedeelde functies.

Leidsche Rijn 6 kl

Ons project Levels in Leidsche Rijn koppelt een modern-klassieke stadsstraten aan state-of-the-art duurzaamheid en collectiviteit in een gedeelde tuin en gedeelde auto’s.

atelierwoningen kleiner canvas

Een pioniersproject in Leidsche Rijn dat het wonen en werken viert in een monumentale kersenboomgaard die open staat voor gezamenlijk gebruik. Ook de centrale hallen in de woonschuren zijn collectief te gebruiken voor exposities en festiviteiten.

01 belichting anders

Een selectie ontwerp dat alle ruimte geeft aan de beleving en het gebruik van een centrale tuin. Deze tuin is ook toegankelijk voor de buurt en draagt daarmee bij de integratie van bestaande en nieuwe bewoners.

Groene binnentuin Snellerpoort Woerden, CRKL architecten

Centraal in dit selectie ontwerp staat een collectieve tuin met Elzenbomen. Deze tuin is toegankelijk gemaakt met een monumentale poort en twee begroeide stegen die onderdeel uitmaakt van een struin pad door de wijk.

3

Ontmoeting tussen de verschillende bewoners van dit blok staat centraal in dit ontwerp. Daarom hebben wij een grote gemeenschappelijke tuin bedacht die doorkruist wordt door bewoners uit de wijk.