Bureau

We brengen het beste van twee werelden samen: enerzijds werken we als atelier: gericht op ontwerp vanuit een vakinhoudelijke visie, hoge kwaliteit en dicht bij de opdrachtgever.

Anderzijds zijn we slagvaardig als een full service bureau met een goed werkend BIM apparaat en constructief advies. Deze combinatie kunnen we bieden door onze verbondenheid met ingenieursbureau EversPartners.

Wij werken voor ontwikkelaars en bouwers aan sterke concepten voor locaties. We bedenken realistische ontwerpen voor wonen en werken en realiseren plannen waar bewoners blij van worden. We winnen selecties. Ook zien we kans om voor corporaties lastige nieuwbouw- of renovatie opgaven te laten slagen. Af en toe werken we samen met een particuliere opdrachtgever om hun droom te realiseren.

Missie

We kiezen voor een andere benadering van het vak. Bewust iets terughoudend in vormgeving. Gericht op eenvoud. En de schoonheid van eenvoud. Meer bewust van het effect van keuzes op de langere termijn. Zijn we niet wat teveel doorgeschoten met alle stijl en vormgeving om ons heen? Hoe duurzaam is dat eigenlijk?

En wat is duurzaam? Voor ons gaat het om het maken van de juiste keuzes. Sloop of nieuwbouw? Kunnen we voorkomen dat onze huizen machines worden met alle techniek die nu nodig lijkt? Hoe geven we een zinvolle invulling aan circulariteit, natuurinclusiviteit en klimaatadaptie? Hoe kunnen we energetisch renoveren met behoud van de kenmerkende architectuur?

Onze aandacht gaat steeds meer uit naar nieuwe vormen van collectief wonen. Wij denken dat er meer samen in onze samenleving mag zijn. Wat betekenen we eigenlijk voor elkaar? Zijn we vreemden, goede buren of vrienden? Architectuur kan mensen bij elkaar brengen. Helpen om sterke straten te maken waar mensen elkaar kennen, woongebouwen met gedeelde voorzieningen waar je elkaar ontmoet en gemeenschappelijke tuinen waar kinderen opgroeien en zich ontwikkelen.

Met deze thema’s willen wij ons bureau inhoud geven. We hebben jarenlange ervaring en vele mooie projecten gerealiseerd waar deze thema’s een hoofdrol spelen. Wij zien CRKL als een logische stap in onze carrière en passend binnen de veranderingen in de architectuur. Minder egoïsme en meer: eenvoud, duurzaam en samen.

Lars Zwart

Architect, oprichter

In 1965 ben ik geboren in een Fries gezin waarvan mijn vader architect was en mijn 11 jaar oudere broer dat ook werd. Het praten en denken over architectuur en vormgeving was voor mij van jongs af aan vanzelfsprekend.

Na een opleiding architectuur in Delft ben ik in 1990 met lof afgestudeerd bij Rem Koolhaas en Ben van Berkel. Architectuur was voor mij vooral het hebben van een sterk conceptueel idee. 

Tussen 1990 en 1997 heb ik gewerkt bij architect Koen van Velsen. Van hem heb ik geleerd hoe een helder idee ook een helder gebouw wordt. Het detail staat centraal om deze compromisloze architectuur te bouwen.

In 1998 ben ik bij ONB architecten gaan werken, dit bureau gaf mij toen direct ruimte om mijn eigen vormentaal te ontwikkelen en eigen opdrachten te verwerven. Met een conceptuele aanpak, gericht op samenwerking en met een sterke focus op de context.

In 2021 ben ik samen met mijn collega architect Freek Laarhoven en in een vaste samenwerking met ingenieursbureau EversPartners ons eigen bureau CRKL architecten gestart. De cirkel in de naam CRKL architecten staat voor mijn persoonlijke drijfveer: hoe kun je met een eenvoudige lijn zoveel zeggingskracht krijgen als bij een cirkel? De steencirkels in het landschap in Engeland en Frankrijk zijn voor mij een vroege inspiratie.

Vormgeving zou op een heel vanzelfsprekende manier moeten ontstaan. Niet als toevallig gekozen stijl of creatieve obsessie van een architect. Teveel vormgeving staat toekomstig gebruik in de weg denk ik. Ik realiseer mij dat onze praktijk hier nog lang niet is. Maar het zou wel een goed streven zijn: meer tijdloze architectuur. Eenvoudig, maar met grote zeggingskracht.

Freek Laarhoven

Architect, oprichter

Overal waar ik kom kijk ik naar gebouwen en hun verhaal. Architectuur zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Geen onverklaarbare vormen en overtollige make-up. Dat kenmerkt ook mijn ontwerpen. Duurzame bouwkundige oplossingen zijn daarbij essentieel. Eenvoudig maar niet simplistisch. Zo wordt eenvoud schoonheid.

Ik kom uit Brabant. Op de middelbare school in Tilburg mochten we bij de tekenles vaak driedimensionale tekeningen maken. Bij aardrijkskunde leerden we de metropolen van de wereld kennen. Die combinatie maakte mij toen al enthousiast voor het vak architectuur. Die bezieling heb ik nooit verloren.

In 2007 ben ik afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daar ligt de basis voor mijn analytische houding. Mijn afkomst typeert ook mijn karakter; gezellig, sociaal en met een groot netwerk. In een periode van 13 jaar ONB Architecten in Utrecht ben ik gevormd tot allround architect en specialist in woningbouwopgaves.

Als we naar de toekomst kijken vind ik dat we los moeten komen van het individualisme. Zoeken naar nieuwe vormen van collectiviteit. Ruimte creëren voor de deelmaatschappij. Hier liggen voor mij kansen voor sociale, economische en duurzame voortuitgang!

Naast oprichter van CRKL architecten ben ik actief lid van de vastgoedvereniging NaJOU en op vrijwillige basis bestuurder van Stichting Portes Beheer.

Casper van Leeuwen

Technisch architect

Ik ben opgegroeid in Rotterdam. Al vanaf jonge leeftijd was ik gefascineerd door de rijkdom aan gebouwen in de stad. Mijn vader, werkzaam in de bouwwereld, nam me mee op pad en liet me kennis maken met de bouwpraktijk. Voor mij is bouwkunde dan ook als vanzelfsprekend onlosmakelijk verbonden aan architectuur. Ontwerp wordt krachtig als een idee op de juiste manier wordt vertaald in een gebouwd object.

In 2013 rondde ik mijn studie Bouwkunde aan de HRO af. Hierna studeerde ik deeltijd architectuur aan de RAVB tot 2018. Naast mijn studie deed ik werkervaring op. In 2022 heb ik de overstap gemaakt naar CRKL als technisch architect. Het werken in het kleine slagvaardige team van CRKL aan uitdagende grotere opgaves spreekt mij erg aan.

Bart Schipper

Assistent ontwerper

Ik ben opgegroeid in Utrecht tussen de Rietveldwoningen. Deze woningen, gebouwd in een tijd dat er veel huizen nodig waren, spraken mij erg aan. Al van jongs af aan was ik bezig met de vormen en details ervan. Wat me intrigeert aan deze woningen is dat ze eenvoudig zijn gebouwd, maar toch met een beperkt aantal elementen schoonheid weten te creëren.

Door de wooncrisis is nu weer een periode aangebroken waarin veel woningen gebouwd moeten worden. Dit brengt interessante uitdagingen met zich mee. Ik vind het hierbij leuk om niet alleen oplossingen te vinden voor de ruimtelijke en technische opgaven, maar ook de sociale opgaven die hierbij komen kijken. In 2022 heb ik mijn master architectuur afgerond aan de TU Delft. Hierna ben ik bij CRKL begonnen. De visie van CRKL sluit goed aan bij mijn persoonlijke interesses en ambities.

Contact

CRKL architecten
Europalaan 500, 3e verdieping, ruimte 3.N.2
3526 KS, Utrecht

Lars Zwart

+31 6 46233603

lars.zwart@crklarchitecten.nl

Freek Laarhoven

+31 6 47140662

freek.laarhoven@crklarchitecten.nl