Shared living

Samen is één van de centrale thema’s van CRKL architecten. Wij zoeken in onze projecten steeds naar kansen voor collectiviteit vanuit onze overtuiging dat de wereld beter wordt als mensen elkaar ontmoeten. Shared Living sluit goed aan bij deze overtuiging en speelt in veel van onze projecten een rol.

Lees meer

Renoveren

Renovatie heeft een andere betekenis gekregen door de energietransitie. Het is een uitdaging geworden: hoe krijgen we het voor elkaar om al die bestaande gebouwen van het gas af te krijgen, te isoleren en verbouwen zonder dat ze hun karakter verliezen? Hoe kunnen we de kansen benutten die de bestaande gebouwen bieden? Hoe houden we de kwaliteitsverbeteringen en de kosten in evenwicht?

Lees meer

Optoppen

Optoppen van gebouwen is actueel geworden door de oproep van minister De Jonge om hiermee een deel van de huidige woningnood op te vangen. Met optoppen, waarbij woningen bovenop bestaande complexen worden gebouwd, kunnen nog eens 100.000 woningen toegevoegd. Galerijflats, portiekflats, kantoren, winkels, ze bieden allemaal kansen. Er ligt in feite gratis grond op de daken zegt de minister.

Lees meer

Klimaatadaptief bouwen

Het klimaat verandert en onze gebouwde omgeving zal zich daarop moeten aanpassen. Recent onderzoek geeft aan dat deze thematiek in nieuwbouwplannen al goed wordt opgepakt, maar dat in renovatieprojecten (vaak sociale huur) nog veel kansen blijven liggen of de gebouwde omgeving na renovatie zelfs minder klimaatresistent is als daarvoor. Veel problemen die samenhangen met klimaatverandering komen terecht bij de sociale huurder. Onze visie Groen-Grijs is een eerste stap om dit aan te pakken.

Lees meer

Natuurinclusief bouwen

Waar voorheen wat lacherig werd gedaan over vogelhuisjes aan de gevel is het natuurinclusief bouwen nu niet meer weg te denken uit onze praktijk. Terwijl de natuur in de buitengebieden steeds verder achteruitgaat door stikstof en bestrijdingsmiddelen floreert de natuur in de steden steeds beter. De maatregelen om natuurinclusief te bouwen in stedelijk gebied dragen hieraan bij. Het bewustzijn groeit dat wij onderdeel zijn van de natuur en dat wij niet zonder de natuur kunnen.

Lees meer

Modulaire houtbouw

Door de behoefte aan compacte en betaalbare woningen en problemen met CO2 en stikstof komt modulaire houtbouw in een stroomversnelling. Hout wordt ook steeds meer geaccepteerd als materiaal waarin je wilt wonen. Hout is een metafoor aan het worden voor een gezonde en meer duurzame leefstijl.

Lees meer

Studies

Massastudies vormen vaak de eerste verkenningen in een ontwerpproces. Hoewel er in dit stadium nog veel variabelen zijn, wordt het toch steeds belangrijker dat deze massastudies of telmodellen kloppend zijn. Ze vormen de financiële basis van een plan.

Lees meer