Renoveren

Wij hebben veel geleerd van het pioniersproject Flatmettoekomst, de eerste flat in Nederland die nul-op-de-meter is gerenoveerd naar ons ontwerp, al in 2015! Dat bracht niet alleen inzicht in de mogelijkheden van de techniek, maar ook een dieper begrip en waardering voor de naoorlogse gestapelde woningbouw.

Samen met onze bouwteampartners hebben wij een manier van werken ontwikkeld die uitgaat van de kracht van het gebouw. Een goede stedenbouwkundige analyse en grondige bouwkundige opname is daarbij het uitgangspunt.

Onze meerwaarde zit in het doen van ontwerpvoorstellen die de kracht van het bestaande gebouw benutten en herstellen. We zien kansen om de kwaliteit van de woningen, de entrees en de plinten te verbeteren en om mogelijk woonruimte toe te voegen.

Vaak zijn gebouwrenovaties complexe processen waarbij het de kunst is een evenwicht te vinden in fysieke mogelijkheden van het gebouw, architectuur, bouwkosten, functionaliteit en niet te vergeten gevoelens en belangen van de bewoners. Ervaring, creativiteit en vermogen om samen te werken zijn daarbij cruciaal.