Renoveren

Wij hebben veel geleerd van het pioniersproject Flatmettoekomst, de eerste flat in Nederland die nul-op-de-meter is gerenoveerd naar ons ontwerp, al in 2015! Dat bracht niet alleen inzicht in de mogelijkheden van de techniek, maar ook een dieper begrip en waardering voor de naoorlogse gestapelde woningbouw.

Samen met onze bouwteampartners hebben wij een manier van werken ontwikkeld die uitgaat van de kracht van het gebouw. Een goede stedenbouwkundige analyse en grondige bouwkundige opname is daarbij het uitgangspunt.

Onze meerwaarde zit in het doen van ontwerpvoorstellen die de kracht van het bestaande gebouw benutten en herstellen. We zien kansen om de kwaliteit van de woningen, de entrees en de plinten te verbeteren en om mogelijk woonruimte toe te voegen.

Vaak zijn gebouwrenovaties complexe processen waarbij het de kunst is een evenwicht te vinden in fysieke mogelijkheden van het gebouw, architectuur, bouwkosten, functionaliteit en niet te vergeten gevoelens en belangen van de bewoners. Ervaring, creativiteit en vermogen om samen te werken zijn daarbij cruciaal.

flatmettoekomst 000

Een baanbrekend project dat bewijst dat energetische renovatie op NOM niveau mogelijk is met behoud van de industriële architectuur van de Wederopbouw. Integraal werken met de bouwer en adviseur was een voorwaarde om dit project te laten slagen.

1

Verloederde flats zijn energetisch gerenoveerd waarbij de architectuur weer is gaan spreken. De plinten zijn in samenspraak met de bewoners ingericht als woonruimten in plaats van bergingen. De eerste stappen voor klimaat adaptief renoveren zijn hier gezet.

Renovatie Bloemenbuurt

In opdracht van VIOS Bouwgroep hebben wij het bouwkundig tekenwerk en de esthetische begeleiding van deze renovatie gedaan waarbij de kracht van deze jaren 30 wijk weer is hersteld. Er is veel zorg besteed aan het minimaliseren van de overlast van de verbouwing in bewoonde staat.

Entree variant 2 vanaf straat

Dit selectie-ontwerp is ons antwoord op de vraag van de gebouweigenaar Idealis om het gebouw te verduurzamen en de plint helemaal opnieuw vorm te geven. De krachtige hoofdvorm van de flat vind zijn weerklank in een helder georganiseerde plint waar de studenten elkaar ontmoeten.

impressie

Deze studie is een voorbeeld van onze manier van werken in een haalbaarheidsfase. Met de corporatie en de bouwer maken wij een analyse van kansen en bedreigingen van een complex. Met schetsen verkennen wij de mogelijkheden die kansrijk lijken: woningen vergroten of verkleinen, toegankelijkheid verbeteren, entrees verbeteren, uitstraling verbeteren, etc. De financiële afweging -renovatie of sloop nieuwbouw- kan zo worden gemaakt.