WELKOM flats weer welkom

Verduurzamen vanuit de kracht van het gebouw

Samen met VIOS Bouwgroep en Nieman Raadgevend ingenieurs hebben wij voor twee flats aan de Marshalllaan in Utrecht een renovatieplan gemaakt waarbij wij zijn uitgegaan de kracht van het gebouw. Deze manier van renoveren/verduurzamen hebben wij met elkaar ontwikkeld bij de Flatmettoekomst. Beiden in opdracht van woningbouwcorporatie Woonin.

We hebben de bestaande stoere ritmiek van het ontwerp van architect Rein Fledderus (ook architect van het Beatrixgebouw in Utrecht) uit 1959 weer zichtbaar gemaakt, de penanten geïsoleerd met minerale strips (met voorzieningen voor de vleermuis), de kozijnen vervangen in een ritmiek en kleurstelling die de oude glorie laat spreken. Geknokt voor het behoud van de loggia

’s in de dakrand zodat de daklijst vrij blijft en de klassieke opbouw leesbaar. En –eigenlijk het meest belangrijk- de plinten geopend: dichtgetimmerde bergingen vervangen door nieuwe appartementen die openheid uitstralen. Deze plannen zijn ontwikkeld in samenspraak met de bewoners; zij konden kiezen of ze wilden meewerken aan de wijzigingen aan hun woning.

De teksten WELKOM (in verschillende talen) die eerder boven de entrees hingen waren na de renovatie niet meer nodig om terug te brengen: het gebouw zelf is weer verwelkomend!

De verbeteringen van de schil tot label A zijn ook bedacht vanuit de aanwezige kracht van het gebouw: soms was er veel aanwezige potentie: goede spouwen die konden worden gevuld in combinatie met binnen-isolatie, soms weinig: dan is er gekozen voor een buiten-isolatie. Koudebruggen zijn zorgvuldig in kaart gebracht en ingepakt. Deze aanpak kost minder en spaart het oorspronkelijke ontwerp. Ook zijn de eerste stappen gezet naar klimaat-adaptief bouwen: gescheiden hemelwaterwaterafvoer en groene daken op de bergingen.

Tijdens het ontwerpproces hebben wij plannen gemaakt om deze flats op te toppen. In de eerste variant is dat gedacht als een in hout uitgevoerd dorp op het dak, in een tweede variant in een minder uitgesproken vormgeving. De Gemeente Utrecht vond dit echter een stap te ver.

Het moet gezegd, het was een hele puzzel om alle ambities te realiseren binnen het budget. Wij zijn trots op het resultaat!

Project

  • twee portiekflats van ieder 60 woningen, met 9 nieuwe plintwoningen

Locatie

  • Marshalllaan in Utrecht

Opdrachtgever

  • Woonin