Wonen in de Deijlertuinen

Transformatie van een schoollocatie

In opdracht van Steenvlinder heeft CRKL architecten een selectieontwerp gemaakt voor de transformatie van een schoollocatie naar een nieuwe woonbuurt in Wassenaar.

Het behoud van de bestaande kwaliteiten is vanaf het begin af aan het uitgangspunt geweest voor het ontwerp. Een monumentaal kerkgebouw (Deijlerhuis), een karakteristiek schoolgebouw, de jaren 50 architectuur, een verstopte kloostertuin en een reusachtige plataan zijn bepalend voor de transformatie van deze bijzondere locatie naar een nieuwe woonomgeving.

De ruimtelijke opzet van het plan is gericht op kleinschaligheid, geborgenheid en ontmoeting. Middelen die we daarbij inzetten zijn collectiviteit, toegankelijkheid en doorwaadbaarheid. Het bestaande schoolgebouw blijft bestaan. Deze biedt kansen om hele unieke en bijzondere woningen te realiseren. Bovendien past onnodige sloop niet bij onze duurzaamheidsambities.

De bestaande configuratie van bebouwing op het perceel gaat uit van een soort hovenstructuur. Op deze stedenbouwkundige opzet borduren we voort. In een van de hoven schittert de iconische monumentale plataan. Door de luchtige en speelse opzet van de nieuwe woonblokken is de plataan vanuit alle kanten zichtbaar voor de buurt. Zowel het oude schoolgebouw als de nieuwe woonblokken krijgen een alzijdige kwaliteit. Het plan krijgt daarmee vanuit elk perspectief een prettige aanblik.
Qua beeldkwaliteit hebben we aansluiting gezocht bij de bestaande en omliggende bebouwing, maar dan eigentijds geïnterpreteerd. De school en het monument dateren uit de jaren ’50 met kenmerkende flauwe kappen met wisselende richtingen, ingetogen gevelritmes en stoere kopgevels.
Ook in de materialisatie en kleurstelling van de nieuwbouw sluiten we aan bij het schoolgebouw en het Deijlerhuis. We kiezen voor een lichtgekleurde baksteen en een donkere dakpan.
Door de ingetogen en eenvoudige gevels treedt het rijke groen op de voorgrond en worden de gebouwen meer coulissen op de achtergrond.

Het monumentale kerkgebouw behoud zijn maatschappelijke functie als buurthuis maar biedt ook plek aan een groep van de BSO. Om een tweede groep te kunnen huisvesten breiden we het kerkgebouw uit met een kleinschalig eigentijds paviljoen. Het paviljoen is fysiek wel verbonden met Deijlerhuis maar houdt met zijn architectonische verschijning respectvol afstand van het monument zodat deze zelfstandig leesbaar blijft.

In het plangebied ontstaan en versterken we verschillende groene buitenruimtes. Intieme hoven, een moestuin, speelplekken voor jong en oud, de bestaande kloostertuin, wadi’s en andere speelaanleidingen zijn voor collectief gebruik, voor zowel de toekomstige bewoners als de bestaande bewoners in de buurt.

Extra bijzonder in dit plan is het zelfbouwprincipe van Steenvlinder BV. Het getransformeerde schoolgebouw wordt ingevuld met kluswoningen en de indeling van de nieuwbouwwoningen is geheel naar eigen smaak van de toekomstige bewoners. Uiteraard is de basiskwaliteit van de woning op orde en hebben we een aantal indelingsvoorstellen ontworpen om de kopers op weg te helpen! Groot voordeel van het zelfbouwprincipe is de betaalbaarheid van de woning. De woning zijn nog niet af en de aanschafwaarde is aanzienlijk lager dan die van een kant-en-klare woning.

Project

  • Transformatie van een schoollocatie naar wonen, buurthuis en BSO

Locatie

  • Wassenaar

Opdrachtgever

  • Steenvlinder BV