Duurzaam wonen in een klassieke jas

70 koopwoningen in 3 woonblokken

In Leidsche Rijn Centrum Oost, ook wel bekend als ‘Nieuw Oost’, is het project Levels ontwikkeld, een plan bestaande uit 70 woningen. De contouren van het plan worden bepaald door drie gevarieerde woonblokken met een stedelijke allure waarin zowel appartementen als grondgebonden woningen worden gerealiseerd. De woonblokken zijn voorzien van ruime binnentuinen met een groene ecologische uitstraling. Mobiliteit speelt binnen Levels een belangrijke rol, mede door het aanbieden van elektrische deelauto’s en deelfietsen wordt in het plan een grensverleggende ambitie nagestreefd op het gebied van duurzaamheid en gezonde verstedelijking, die volledig aansluit op het thema Healthy Urban Living van de gemeente Utrecht. Naast het deelgebruik van auto’s en fietsen zijn vooral de grote collectieve binnentuinen dragers van het concept dat is gefundeerd op collectiviteit! 

Wij zien de bouwblokken van ons plan als bonbons: de buitenzijde is stevig en klassiek vormgegeven in de tonen rood-bruin met een paar accenten in wit en grijs. Dit is een formele wereld die er rijk gedetailleerd en statig uitziet en helemaal aansluit bij het grotere geheel van het nieuwe stadscentrum met stedelijke allure.
De binnenzijde van de bouwblokken is eenvoudiger; zacht, maar vol van smaak en geur. Dit is een wereld voor de zintuigen: er is stilte, schone lucht, een schitterende tuin met ruisende ratelpopulieren, geurende bloemen en er zijn luchtzuiverende planten. Er zijn vlinders en bijen, kinderen die spelen en volwassenen die genieten van een glaasje wijn op het terras na een dag werken.

Wij hebben gezocht naar een verkaveling van de bouwvelden die de stedenbouwkundige uitgangspunten volgt, voorziet in het maximaal aantal woningen en optimaal aansluit bij de marktvraag. De schuine ligging van het terrein in combinatie met de gewenste parkeeroplossing van een garage die half onder de woningen is geplaatst maakt dit tot een zeer complexe puzzel. Wij hebben de oplossing gevonden in een ringvormige parkeerbak die aan de hoge zijde van het hellende terrein half verdiept is en aan de lage zijde van het terrein op het maaiveld aansluit. Aan beide zijden wordt deze parkeerbak omzoomd door woningen met een hoge begane grond. Aan de zijde waar de bak half in de grond ligt, is de verdiepingshoogte van de onderste woonlaag 4,5 meter, aan de zijde waar de bak aansluit op maaiveld, is de gevel aan de straatzijde over bijna 6 meter vrij van vloeren. Dat geeft schitterende mogelijkheden voor vides, erkers en stedelijke allure.

Het plan is ontworpen samen met Faro architecten en Hilberink Bosch architecten en OKRA landschapsarchitecten.

Project

  • 70 koopwoningen in 3 woonblokken

Locatie

  • Belgradostraat, Leidsche Rijn, Utrecht

Opdrachtgever

  • Janssen de Jong Projectontwikkeling