Klimaatadaptief bouwen

De toekomstige waarde van gebouwen wordt voor een groot deel bepaald vanuit dit thema, zowel voor nieuwbouw als renovatie. Zoals gezegd speelt dit thema een centrale rol bij nieuwbouw.

CRKL architecten heeft ook ervaring in het klimaatresistent renoveren van (sociale huur) complexen. Wij zijn betrokken geweest bij de studie STEDENBOUW VOOR EXTREMEN in opdracht van AORTA uitgevoerd door Atelier Quadrat (Paul Achterberg) en Hester van Gent dat zich toespitste op de vraag: hoe kunnen we naoorlogse wijken klimaatresistent maken waarbij we recht doen aan de oorspronkelijke ontwerpprincipes? Ons ontwerp voor de renovatie van 120 woningen in Kanaleneiland past in deze visie.

Veel problemen die samenhangen met klimaatverandering komen bij de sociale huurder terecht: Hoge energiekosten door slechte isolatie en aircogebruik, hitte-stress door verstening en verlies van groen door droogte, oververhitting met slaap -en concentratieproblemen tot gevolg en waterschade door extreme buien en verouderde riolering. Een palet aan problemen waar wij ook een samenhangend palet van oplossingen tegenover kunnen zetten. Deze integrale benadering hebben wij Groen-Grijs genoemd. Samen met Prommenz en EversPartners werken wij de invulling van dit concept.