Klimaatadaptief bouwen

CRKL architecten heeft ervaring in het klimaatresistent renoveren van (sociale huur) complexen. Wij zijn betrokken geweest bij de studie STEDENBOUW VOOR EXTREMEN in opdracht van AORTA uitgevoerd door Atelier Quadrat (Paul Achterberg) en Hester van Gent dat zich toespitste op de vraag: hoe kunnen we naoorlogse wijken klimaatresistent maken waarbij we recht doen aan de oorspronkelijke ontwerpprincipes? Ons ontwerp voor de renovatie van 120 woningen in Kanaleneiland past in deze visie.
Veel problemen die samenhangen met klimaatverandering komen bij de sociale huurder terecht: Hoge energiekosten door slechte isolatie en aircogebruik, hitte-stress door verstening en verlies van groen door droogte, oververhitting met slaap -en concentratieproblemen tot gevolg en waterschade door extreme buien en verouderde riolering. Terwijl de druk op sociale woningbouw steeds verder toeneemt, ook nog door klimaatvluchtelingen in de nabije toekomst. Een palet aan problemen waar wij ook een samenhangend palet van oplossingen tegenover kunnen zetten. Deze integrale benadering hebben wij Groen-Grijs genoemd. Samen met Prommenz en EversPartners werken wij de invulling van dit concept.

KEM flat 2021-0978

Samen met de Gemeente Utrecht hebben wij bekeken welke klimaatresistente maatregelen wij konden integreren in dit ontwerp. Budgettair bleek dat beperkt tot sedum daken op de bergingen en het scheiden van de HWA van de riolering, maar de eerste stap was gezet. Het project was aanleiding om mee te doen aan de studie STEDENBOUW VOOR EXTREMEN door AORTA.

01

Samen met landschapsontwerpbureau Buiten 5 hebben wij een klimaatresistente inrichting ontworpen rondom de twee nieuwe appartementengebouwen. Weinig verharding, veel groen en ruim bemeten wadi’s vormen de basis van het ontwerp.

Groene binnentuin Snellerpoort Woerden, CRKL architecten

Samen met Groosman architecten en VOIDS strategy, urbanism & landscape hebben we een bouwblok ontworpen dat is voorbereid op het veranderende klimaat. Open en zichtbare afvoer van water van de daken via de tuinen en molgoten naar open water, volgroeide bomen die schaduw geven, begroeiing tegen de gevels die verkoelend werkt, nachtventilatie en vloerkoeling en minder donkere kleuren van het metselwerk om opwarming tegen te gaan.