Woonschuur voor starters

22 starterwoningen

Een ontwikkelaar heeft ons gevraagd om een conceptplan te maken voor ongeveer 20 starterswoningen op een locatie in Nieuwegein. Deze locatie is al lange tijd bebouwd met een verzameling schuren en loodsen die door de eigenaar worden verhuurd.

We hebben ons afgevraagd: hoe kunnen wij de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeteren en hier tegelijkertijd een substantieel aantal woningen voor starters realiseren die beantwoord aan de grote vraag naar starterswoningen in Nieuwegein?

Aan de waterweg langs de locatie staan verschillende kenmerkende gebouwen. De historische boerderij ‘Warsenhoeck’, de poldermolen ‘Oudegein’ en de schitterende watertoren ‘Nieuwegein’ geven deze waterweg betekenis. Wij denken dat de locatie ook een rol kan spelen in het geven van betekenis aan dit lint van water door Nieuwegein.

We hebben daarom gezocht naar een opzet die met zijn eenvoud past bij deze de landelijke context. De associatie met een schuurgebouw komt het eerste op. Maar wij denken dat het gebouw zich wat meer mag tonen dan alleen een schuur. Als een kenmerkend en scherp silhouet dat verbinding zoekt met de historische gebouwen maar ook van deze tijd is. Een sterk en autonoom gebouw dat past in de reeks van krachtige gebouwen die de route langs het water betekenis geven. Niet een rijtje woningen, maar een gebouw met een ziel. Dat is onze ambitie.

Het gebouw is lang en smal en huisvest 22 rug-aan-rug woningen voor starters.  Het oogt als een moderne schuur bestaande uit een eenvoudig volume van één verdieping met een hoge kap.

We geven elke zijde een gezicht: twee kopgevels aan de einden van het gebouw en twee topgevels in de langs gevels. Visueel wordt het gebouw zo meer compact en krachtiger. Deze vier gezichten van het gebouw krijgen vorm met zwarthouten balken van 30 cm breed die de daklijnen volgen.

De dakvlakken zijn gesloten en voorzien van een sedum begroeiing. De zonnepanelen bevinden zich op het vlakke dak en zijn niet zichtbaar om het gebouw een meer tijdloos karakter te geven.

De woningen hebben ieder een kleine voortuin en een brede strook gemeenschappelijk te gebruiken oever. Een schaduwplek onder een monumentale boom aan het water biedt een mooie plek voor de bewoners om elkaar de ontmoeten.

Project

  • 22 starterwoningen

Locatie

  • Nieuwegein

Opdrachtgever

  • Janssen de Jong Projectontwikkeling