Alzijdig woonpaviljoen

22 appartementen met gemeenschappelijke huiskamer

In opdracht van Woongroen Zeist heeft CRKL op een markante zichtlocatie aan het kruispunt Vondellaan – Schermerslaan in Zeist het ontwerp gemaakt voor een woongebouw met 22 appartementen. Voor dit sociale woningbouwproject wordt het Leger des Heils afnemer van de appartementen. Deze appartementen zijn bedoeld voor speciale doelgroepen als ‘beschermd wonen’ en ‘mid-stay’. Daarnaast is er ruimte voor enkele reguliere appartementen. De mix van doelgroepen draagt bij aan het sociale belang dat onder andere wordt gefaciliteerd door de gemeenschappelijke woonkamer op de begane grond en een gemeenschappelijke tuin en terras waar alle bewoners kunnen samenkomen.

Voor het architectuurconcept is gekozen voor een alzijdig ‘galerij-paviljoen’. Door de gebouwstructuur rationeel en eenvoudig te houden is het mogelijk gemaakt om het gebouw rondom te voorzien van een royale overstek. Hierdoor zijn er buitenruimtes op de zonnige zuidzijde en oogt de galerijzijde niet als een achterkant. Op de koppen ontstaat de nodige expressie en de hete zomerzon wordt buiten de gevel gehouden zodat koeling niet nodig is, een duurzaam ontwerpconcept.

De afgeronde hoeken en de uitwaaierende glashoeken zorgen voor een zachtere uitstraling. Ok de detaillering is eenvoudig en rondom eenduidig. De aluminium puien zijn brons van kleur, passend bij de staande Frake houten delen. Subtiele verspringingen van gevelopeningen, hekwerklamellen en plankbreedtes geven het geheel een speelse uitstraling.

In dit project heeft natuurinclusiviteit wederom een prominente plek gekregen. In de tuin is ruimte voor enkele insectenhotels en achter de houten delen in de gevel is ruimte voor nestkasten voor huismussen. I.v.m. de vrije valruimte en de overstekken voorzien we juist de betonranden van openingen voor het nesten van zwaluwen en vleermuizen. De maatregelen zijn tot stand gekomen in overleg met bureau Viridis.

Naast de kenmerkende warmte werende overstekken heeft ook de tuininrichting de nodige aandacht gekregen m.b.t. het klimaat. Zo wordt het regenwater via zichtbare groene greppels bovengronds afgevoerd naar de wadi en is de bestrating is grotendeels halfopen. Het ontwerp voor de tuin is gemaakt in samenwerking met Buiten 5, ontwerpbureau voor de leefomgeving.

Project

  • 22 appartementen met gemeenschappelijke huiskamer

Locatie

  • Vondellaan, Zeist

Opdrachtgever

  • Woongroen Zeist