Appartementen in groene tussenruimte

28 appartementen

Op een voormalige schoollocatie aan de Waterloostraat hebben wij het ontwerp gemaakt voor 28 appartementen, verdeeld over twee woongebouwen. Deze gebouwen zijn een doorwerking van het appartementengebouw aan de Camposdreef in Utrecht zoals dat eerder (bij ONB) door ons is ontworpen. De twee gebouwen in Breda zijn een slagje groter en zijn uitgevoerd in baksteen, maar ze volgen ook de door ons bedachte zeer efficiënte ontsluitingsstructuur van portiek met een separate ontsluiting van de appartementen op de begane grond.

Dit alzijdige gebouwtype met een eenvoudige en krachtige verschijning past prachtig in een groene omgeving waar alzijdige kwaliteit is vereist.

In Breda hebben wij de gemeente wel moeten overtuigen dat een woongebouw in de groene tussenruimten past. Vanuit de oorspronkelijke planopzet in de jaren 60 waren deze groene tussenruimten -die als molenwieken de buurten scheiden- alleen bedoelt voor gebouwen met een algemeen belang. Omdat de gebouwen zich enerzijds zo duidelijk onderscheiden als autonome objecten in het groen en anderzijds opgebouwd zijn uit hetzelfde metselwerk heeft de gemeente hieraan goedkeuring gegeven.

Het plan is in samenwerking met landschapsbureau Buiten 5 gemaakt. Zowel het ontwerp voor de gebouwen als het ontwerp voor de openbare ruimte (Buiten 5) volgen het concept beeldkwaliteit plan voor het bouwen in het groene assenkruis in de wijk Biesdonk in stadsdeel Hoge Vucht, Breda. Dit beeldkwaliteitsplan is door ons geschreven vanuit een beoogde balans tussen het collectieve park (samen) en de private appartementen in het park. Buiten 5 heeft tussen de gebouwen wadi’s aangelegd die een duurzame oplossing vormen voor de steeds intensievere regenbuien.

De twee paviljoenachtige gebouwen zijn zorgvuldig in de groene omgeving gesitueerd waarbij continuïteit van het park beter tot stand komt en er een vanzelfsprekende relatie met de omgeving ontstaat. De woongebouwen zijn iets opgetild boven maaiveld waardoor deze lijken te zweven. Dit benadrukt hun betekenis als vrijstaande objecten met een alzijdige kwaliteit.

Witte horizontale afgeronde banden en overstekken geven het gebouw een vriendelijke en paviljoenachtige uitstraling. Tussen de banden is een invulling van okerkleurig metselwerk in een Vlaams \verband. Bepaalde vlakken hebben een reliëf gekregen die de gevelcompositie versterkt. Dit eigentijds patroon, in combinatie met de warme toon zorgt voor een zachte uitstraling die goed past bij de metselwerk kleuren die zijn toegepast in de gebouwen in het groene assenkruis in Biesdonk. De op de zon gerichte zuidgevels zijn meer open en de noordgevels met de entrees hebben een meer gesloten uitstraling.

Per gebouw zijn 14 appartementen gerealiseerd, 10 stuks 3-kamerappartementen en 4 stuks 2-kamerappartementen, Alle woningen zijn circa 70 m2 groot (gebruiksoppervlak) behalve type C op de begane grond. Deze is circa 50 m2. Alle woningen hebben een interne berging van minimaal 2,7 m2 en per gebouw is er een gemeenschappelijke fietsenstalling voor circa 3 fietsen per appartement. Voor beide gebouwen is ruimte voor enkele fietsparkeerplaatsen voor bezoekers. Per gebouw is een containerruimte voorzien van circa 12 m2. De opstelplaats voor inzamelingsvoertuigen is aan de Waterloostraat. Vanaf de Waterloostraat zijn ook de toegangspaden naar de entrees van de woongebouwen gemaakt

Project

  • 28 appartementen

Locatie

  • De wijk Biesdonk in stadsdeel Hoge Vucht, Breda

Opdrachtgever

  • GWMD beheer BV.