Massastudies

CRKL architecten heeft een werkmethode ontwikkeld waarbij massastudies zijn gekoppeld aan betrouwbare metrages van oppervlakken (BVO en GO) en inhouden. Met onze ervaring en creativiteit kunnen we varianten maken die de kansen van locaties maximaal benutten en verschillende typologieën testen. De mogelijkheden om het parkeren te realiseren nemen wij mee in onze ruimtelijke modellen. En ook de invloed van bezonning en inkijk is goed inzichtelijk te maken.

De kracht van onze programmatuur is ook dat we vanuit deze ruimtelijke modellen vrij eenvoudig een stap verder kunnen zetten naar een architectonische verbeelding. Mooie beelden kunnen helpen om een plan meer kansen te geven in een vroeg stadium.

Zuid oost

Massastudie, Haarlem

Deze massastudie verkent het mogelijke bouwvolume en geeft al wat sfeer en gevoel aan de verschijningsvorm.

2

Massastudie en telmodel, Ede

Een gebouwmassa die samen met een typologie/telmodel en geleding in opbouw al een eerste beeld geeft van de mogelijkheden voor bebouwing.

verkaveling 02 - 14-12-2022 - iso 01 edit

Studie massa en programma, Woerden

Een studie met als doel om het meest optimale volume en programma te vinden.

CRKL-Polanerbaan Woerden

Studie massa en programma, Woerden

Een studie vanuit Archicad met als doel om het meest optimale volume en programma te vinden.

hoofddorp

Studie verschijningsvorm

Een studie gericht op verbeelden van een mogelijk ontwerp van een stedelijk woongebouw met een supermarkt op een bedrijfslocatie in Hoofddorp.

bongerd impressie cutout

Schetsstudie, Amsterdam

Een schetsmatige verkenning van een gevelontwerp met pannen als gevelbekleding waarbij historiserend en modern bij elkaar gaan passen.