Sociale passiefhuizen

20 Sociale huur woningen, passief-huis, Zwolle

Dit project is een mooi voorbeeld van eenvoud-duurzaam-samen. Het betreft een vervangende nieuwbouw op een locatie tegen de stadsrand van Zwolle. Hier stond een Proveniershuis: een huis voor arme weduwen. Nadat bleek dat renovatie tot het gevraagde passiefhuis-niveau verre van realistisch was hebben wij een nieuwbouw ontworpen die past in zijn historische context, maar ook zeer modern is.

De eenvoud is gelegen in het ontwerp van de hofwoningen: een strenge ritmiek van wanden van schanskorven gevuld met puin van het Proveniershuis, een dak overstek en houten louvres vormen het ontwerp. Omdat de louvres deels kunnen openen en sluiten ontstaat er variatie in het gevelbeeld.

De zes hofwoningen zijn gebouwd in een duurzame architectuur die helemaal voortkomt uit het benutten van zonnewarmte in het huis. De voorgevels van de hofwoningen bestaan geheel uit glas, gericht op het zuiden. De houten louvres zijn zo gedetailleerd dat de zon in de zomer wordt geweerd en in de winter wordt doorgelaten. Een deel van de louvres zijn elektrisch te bedienen als de bewoner meer warmte, licht of uitzicht wenst.

De woningen en appartementen zijn extreem goed geïsoleerd, zeer goed luchtdicht gemaakt en hebben een gebalanceerde ventilatiesysteem. De hofwoningen hebben pv cellen en een zonneboiler op het platte dak. De gemiddelde energievraag van het complex is extreem laag: 16 kWh/m2 per jaar, bijna Passiefhuis niveau voor nieuwbouw! Een minimale hoeveelheid fossiele energie wordt geleverd met een HR++ ketel.

Het thema samen komt tot uitdrukking in de gezamenlijke binnentuin waar alle woningen op zijn gericht. Hier ontmoeten de bewoners elkaar, spelen de kinderen met elkaar of zitten de bewoners in de luwte van de hoge schanskorf muren op hun terras.

NB dit project is ontworpen in dienst bij Op ten Noort Blijdenstein architecten en adviseurs. 

Project

  • Herontwikkeling wooncomplex Vilsterenhuizen

Locatie

  • Zwolle

Opdrachtgever

  • Koopmans Ontwikkeling, Woningbouwvereniging Openbaar Belang