Parels voor Houten

Ontwerp voor 19 vrije sector koop appartementen en 26 sociale huur appartementen (voor woningbouwvereniging Viveste/Woonin).

In 2020 heeft de Gemeente Houten een selectie uitgeschreven voor de invulling van een locatie in Houten waar voorheen basisschool De Wegwijzer en sporthal Den Oord hebben gestaan. Van de 21 gegadigden is ons plan gekozen dat wij samen met MBB Ontwikkeling hebben ontwikkeld.

Het betreft de nieuwbouw van 19 vrije sector koop appartementen en 26 sociale huur appartementen voor Viveste.

De uitdaging van dit project was vooral gelegen in de combinatie van de zeer knellende gebouwenveloppe met een dwingende klassieke hoofdvorm die onder invloed van de omwonenden is ontstaan en de ambitie van de stedenbouwkundige om toch een moderne architectuur te realiseren.

De stedenbouwkundige (Stijlgroep) ziet op deze locatie nieuwe parels van Houten voor zich: Twee markante gebouwen die binnen het homogene stedelijk weefsel van Houten echt een plek definiëren, zoals ook boerderijen en andere historische gebouwen dat in Houten doen.

Deze wens hebben wij ingevuld met ons ontwerp.

We hebben in beide werelden –klassiek en een moderne- houvast gezocht zoals we dat vaker doen in onze ontwerpen. De combinatie geeft een zekere tijdloosheid aan dit ontwerp. Vanuit duurzaamheid/circulariteit is dit ook slim: gebouwen blijven langer gewaardeerd, houden meer waarde en zijn minder vatbaar voor aanpassingen. Tijdens de inspraakavonden bleek dat de architectuur erg werd gewaardeerd door de omwonenden die eerder zeer kritisch waren.

De woongebouwen zijn helder en rationeel opgezet. Deze eenvoud toont zich ook in de architectuur van het koop-gebouw: een patroon van prefabbeton pilasters en horizontale banden beschrijft een helder ritme waarbinnen een invulling is gemaakt met verdiepingshoge glasvlakken, vlakken van houten delen en vlakken van metselwerk. In zekere zin herinnert deze opzet aan de vakwerkarchitectuur, maar op een eigentijdse manier. Bij het huur-gebouw zijn alleen horizontale banden aangebracht en is de kapverdieping ook bewoond. De daken zijn uitgevoerd zonder overstekken en de dakbedekking bestaat uit een matgrijze vlakke pan. Dit geeft de gebouwen een modern uiterlijk.

De hoven van beiden gebouwen zijn afgewerkt met staande houten delen. In de hof van de huurwoningen kunnen planten in de vaste grond worden geplaatst zodat er een mooie binnentuin ontstaat. De hof van de koopwoningen is aangelegd op de parkeergarage. Hierop wordt een daktuin ingericht. Ook in deze tuin is ruimte voor enkele kleine bomen, voor stuiken en bodembedekkers. In de gevels worden voorzieningen voor vogels en vleermuizen geïntegreerd.

De hoven zijn voor beide gebouwen waardevolle plekken om elkaar te ontmoeten. Rechts van de entree van het huur-gebouw bevindt zich een gemeenschappelijke huiskamer voor de bewoners en de buurt samen.

Project

  • Ontwerp voor 19 vrije sector koop appartementen en 26 sociale huur appartementen (voor woningbouwvereniging Viveste/Woonin).

Locatie

  • Houten

Opdrachtgever

  • MBB Ontwikkeling