Sociale woningen op de Romeinse weg

35 eengezinswoningen en 26 appartementen

Ons bureau is gekozen in een architectenselectie waar wij hebben aangegeven dat de grootste uitdaging van dit project is om het woonblok met sociale huurwoningen esthetisch en sociaal mooi in te bedden in de prachtig ontworpen wijk van dure koopwoningen. Naar ons idee is dit een duurzame ambitie. Wij willen dat niet doen met de oppervlakkige verfraaiingen aan de gevel waarbij vooral kleurverschillen worden ingezet, maar vanuit een werkelijke plasticiteit van de gevels en een relevant verhaal van het waarom. Onze benadering vanuit eenvoud was hierbij voorwaarde om budgettair uit te komen.

Voor de grondgebonden woningen hebben wij stap voor stap aangegeven hoe wij met het uitgangspunt van een conceptwoning kunnen komen tot een ontwerp dat hier echt past en de bewoners extra stimuleert tot deelname aan het sociale leven, het samen in deze buurt. Voor het appartementengebouw hebben wij vooral aansluiting gezocht bij de twee tegenoverliggende blokken en de kleine appartementen zoveel mogelijk woonkwaliteit gegeven.

RIJWONINGEN

Ons ontwerp voor de rijwoningen gaat uit van de conceptwoning van Koopmans, de beterbasiswoning. Deze woning heeft een stramien van 5.4m. Deze conceptwoning past in een ontwikkeling waar de sociale huurwoning wordt gezien als een product (schema 1).

Onze opgave is om van deze industriële woning een thuis te maken voor de bewoners, passend in op deze plek. Hiertoe hebben wij het volgende gedaan: Wij zien de blokjes van 4-5 woningen als één gezamenlijk huis onder één kap (schema 2). Daarom heeft de kap op de langs -en kopgevels een klein overstek gekregen en een zichtbare mastgoot.

Wij introduceren verticale ribben die het gezamenlijke huis ritme geeft, niet zich herhalend vanuit de bouwmuren, maar meer organisch geplaatst. Deze ribben steken 10 cm buiten de gevel. Ze refereren aan de ritmes van de Romeinse architectuur (vanwege de aanwezigheid van de Romeinse weg, de Limes, onder de locatie) en zoeken aansluiting met de bomen van het voedselbos (schema 3).

Vervolgens hebben wij de entrees van de woningen gevarieerd vorm gegeven, uitdrukkelijk niet als herhaling. Hier herkennen mensen hun eigen (t)huis. Er zijn verschillende elementen die de entrees betekenis geven: luifels, een vaste bank, reliëf in het metselwerk. De borstwering van de keuken is laag gemaakt om de woningen meer openheid naar de straat te geven (schema 4).

De indeling van de vensters is rustig, maar met een subtiele variatie. De kleuren zijn aards en ton-sur-ton (schema 5). De bakstenen zijn letterlijk dezelfde als die van de omliggende woningen.

Kleurverschillen in het metselwerk en kleine sprongen in de kaphoogte onderscheiden de verschillende huizenblokjes van 4-5 woningen (schema 6).

Om stedenbouwkundig betekenis te geven aan de kopgevels hebben we hier de verticale ribben doorgezet en spandraden aangebracht die begroeid worden met (eetbare) klimop. In de kopgevel is een extra raam geplaatst, hiermee is een accent in de gevel gemaakt(schema 7).

Aan de Akeleistraat hebben we een pergola toegevoegd die de hoek van het blok accentueert. (schema 8).

APPARTEMENTEN

Het appartementengebouw is een architectonische reactie op de tegenover de locatie gelegen school en het schuin tegenover gelegen appartementengebouw. De gebouwen staan straks alle drie aan het prachtig aangelegde voedselbos. Tevens is dit een plek met een bijzondere historie: in de grond bevindt zich de Romeinse weg, de Limes. Een opnieuw aangelegd wegdek en plaquette met een tekst en een afbeelding van de Limes/Rijnvliet herinneren hieraan.

We zien drie gebouwen voor ons in ongeveer gelijke kleur en van gelijke hoogte die zich duidelijk onderscheiden van de rest van de wijk. De school gaat uit van het thema massa met spel van openingen van wisselende maat, het appartementengebouw heeft het thema massa met een bijzonder spel van horizontale verschoven openingen. Wij hebben een ontwerp gemaakt vanuit het thema: massa met verticaal verschoven openingen.

Om de relatie met de woningen te versterken hebben wij de verticale ribben van de gevels van de naastgelegen woningen -die herinneren aan de Romeinse architectuur, maar ook aan het bos- doorgezet in de gevels. De kopgevels laten wij begroeien met (eetbare) klimplanten zodat het gehele woonblok één groene sfeer krijgt. In de gevels van de woningen en de appartementen zijn verschillende inbouw nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen bedacht. De appartementen zijn voorzien van balkons afwisselend aan de straatzijde of aan de galerijzijde. Hiermee ontstaat lucht en ruimte in het plan en krijgen de appartementen meer licht.

De entree van het gebouw ligt aan de straat en loopt door het gebouw heen naar de achterzijde. Het gebouw ligt 30 cm hoger dan het trottoir en is omzoomd met een tuinmuur waarachter de woningen op de begane grond hun terras hebben. Hiermee is voldoende gevoel van privacy aanwezig voor de bewoners op de begane grond. De fietsenberging staat op het binnenterrein en is uitgevoerd in verticale houten delen, net als de galerij gevels.

Project

  • 35 eengezinswoningen en 26 appartementen

Locatie

  • Rijnvliet Fase 3, kavel 5.2 (West)

Opdrachtgever

  • Bo-ex